√●•·˙★❤•.¸¸.✦دختر شهریور★❤•.¸¸.✦√●•·˙

شاﻳב روزﮯ בﻭﺑﺎﺭﻫ ﺑﺮگـﺮב ﮯ, ﺍﻣـــــــــــــا ﻣﻂﻣﺌטּ ﺑﺎش ﻣטּ, בﻳگـﮧ تکــرار نميشم

بعضــــــــی حقآیق خیـــــــــلی سآدســــ


ولی درکـــــــش خیلی پیچیـــــــده و سخــــته!

مثلــ کنآر اومـــــــدن بآ جمله:

خبـــــ دوســـــــتت ندآره دیگــــــــــه مگه زورهــ

[ یکشنبه 5 مرداد1393 ] [ 19:20 ] [ ❤عروسک❤ ] [ ]


اینجا دختر که باشی ...

با باورهایت بازی میشود .. سر به زیر باشی و معصوم تورا محکوم میکنند به دهاتی بودن ...

مدرن باشی و امروزی محکوم میشوی به بی خانواده بودن ...

اینجا دختر که باشی ...

وقتی هیچ توجهی به پسر نکنی می گویند بد شکست خورده است ...

وقتی برای حرف پسر تره خُرد میکنی و اهمیت قائل میشوی می گویند کارش همین است ...

اینجا دختر که باشی ...

نهایت تفریح سالم زندگی ات رفتن به سینماست با دوست قدیمی ات ...

پسر نیستی که آخر هفته با دوستات هوس شمال رفتن به سرت بزنه ...

اینجا دختر که باشی ...

زود ازدواج کنی می گویند هول بوده .. می ترسید قحطی پسر شود ...

دیر که ازدواج کنی می گویند ترشیده بود ...

پسر نیستی که زود ازدواج کنی بگویند باخدا بود میخواست به گناه نیفتد ...

ودیر ازدواج کنی بگویند فهمیده بود .. میخواست مرد شود بعد تشکیل خانواده دهد ...

اینجا دختر که باشی ...

با باورهایت بازی می شود ...

[ یکشنبه 5 مرداد1393 ] [ 18:21 ] [ ❤عروسک❤ ] [ ]


با آنکه زنم ...

نمی ترسم اگر نگاهت کنم و من بگویم دوستت دارم ...

نمی ترسم اگر بار اول من ببوسمت ...

نمی ترسم اگر جار بزنم که عاشقم ...

ولی وای بر آن وقت که تو ناز کنی ...

 

مطمئن باش مـــــــــــــــــــــــردانه میــــــــروم....

[ یکشنبه 5 مرداد1393 ] [ 18:19 ] [ ❤عروسک❤ ] [ ]


 خیــالت راحــت...چیـــزی نشده!!!

 یــک شکسـت عــاطفــی ســاده...

 دوستـش داشــتم...دوستــم داشت...

 دوستــش دارم...دیــگردوستـــم ندارد...

 مــانده ا م...؟؟؟

 رفتــه است...؟؟؟؟

[ یکشنبه 5 مرداد1393 ] [ 18:18 ] [ ❤عروسک❤ ] [ ]


امروز به خیاط باشـے گفتم :

لباس سفیـב بختم , همچوטּ رخت آخرتم ساבه باشـב ...

کمـے گشاבتر از معمول بـבوز , مـטּ کلـے حسرت בر בل בارم ...

پاییـטּ لباس בنباله نـבاشته باشـב , قرار نیست کسـے בنبالم بیایـב ...

آستیـטּ لباسم بلنـב باشـב , شایـב لازم باشـב اشکم را پاک کنم ...

و בرست هماטּ لحظه که مقابل آینه لباس عروسـے ام را تجسم کرבم ...

و با "لبخنـבے בروغین" خوבم را براـے بوבטּ کنار בیگرے "زجــــر" مـے בاבم ...

به خیاط گفتم :

وقتـے که "عشق" نـבارے , בیگر تفاوتـے نمـے کنـב ...

" بمانـے و بگنـבے یا بروے و بخنـבی"

و تو سال ها بعـב ...

به خیاط باشـے خواهـے گفت :

رخت בاماבے مـטּ , همچوטּ بختم سیاه باشـב ...

زیر کت جلیقه بگذار , طورے که وجـבانم پیـבا نباشـב ...

کمـے تنگ تر از معمول بـבوز , نبایـב احساسم به جایـے בرز کنـב ...

یقه ے پیراهنم بـے בکمه باشـב , بغضم را بایـב قورت בهم ...

و בرست هماטּ لحظه که مقابل آینه لباس בاماבے ات را تجسم میکنـے ...

و با "لبخنـבے حقیقی" خوבت را براـے بوבטּ کنار בیگرے "فریب" مـے בهـے ...

خیاط به تو خواهـב گفت :

وقتـے که "آرامش" نـבارے , בیگر تفاوتـے نمـے کنـב ...

"بمانـے و بگنـבے یا بروے و بخنـבی

[ یکشنبه 5 مرداد1393 ] [ 18:16 ] [ ❤عروسک❤ ] [ ]

زیر پایشان که له شدی،روی سرشان جاداری!!!

 

البته... به عزت و شرف(لااله الا الله) تابوتت را روی سر میگیرند!

 

این است حکایت آدمها....!؟

[ جمعه 27 تیر1393 ] [ 20:13 ] [ ❤عروسک❤ ] [ ]

من باختــم . . .به خـود بـاختــم !!


به تصویــر غلـط فرشتـه های آدمـ نمــا بـاختــم . . .


حـال کـه حماقتــ هایــم را می شمــارمـ . . .


آرامــ . . . آرامــ . . .


ایـن جمـله در ذهنــم طنیــن انـداز می شـود


سنـگـ بــاش ....


تا سنگسار نشوی...

[ جمعه 27 تیر1393 ] [ 20:11 ] [ ❤عروسک❤ ] [ ]

حرف آخـــــــــر

گاهی چقدربی ارزش میشوی....

گاهی چقدردردسترس همه قرارمیگیری...

گاهی چقدرقدرت رانمیدانند...

گاهی چقدرساده...

غرورت رانادیده میگیرند...

گاهی... چه ساده ازتوعبورمیکنند...

وتمام اینهاوقتی برای تواتفاق می افتدکه....

توخود،خودت راچنین انگاشته ای....

خودت برای خودت بی ارزش میشوی....

خودت خودت رادردسترس همه قرارمیدهی...

خودت قدرخودت رانمیدانی....

خودت غرورخودت رانادیده میگیری....

وخودت.... ازخودت ساده میگذری... . . .

نه....

ساده نباش...

ازمن میشنوی ساده نباش...

سادگی خیلی ارزون شده....

گرون باش...

قیمتی....

زرنگ باش....

بیخودی مهربانی باکسی نکن...

تواین دنیا...

هیچکس نه قدرمهربانی تورامیداند...

ونه... میفهمد مهربانیت را...

بااین کار....

نه تنهابه خودت آسیب میزنی...

بلکه به خودت خیانت مییکنی....

به خودت خیانت نکن...

ساده نباش

مهربان نباش

ساده دردسترس قرارنگیر

قدرخودت رابدان

قدرغرورت را

قدرمهربانی ات را

قدردستان مهربانت را

قدرنگاهت رابدان...

بدان... و ساده مباش

.

.

.

از هيچكس انتظاري ندارم ،

 

فقط

 

اگر شد !

 

در اين هجوم ِ سرد ِ تنهايي

 

در اين طوفان ِ تاريكي

 

در اين شب ها و روزها

 

كه دارد ذره ذره در من رخنه ميكند ،

 

براي اين سرگردان ِ كوچه هاي شهر

 

براي اين دل ،

 

آرامش آرزو كنيد ...!

 

ديگر از هيچكس انتظاري ندارم ...

.

.

.

 

خـَـســـتــِـه ام ،

 

از صــَــبــــوريــــــــــــ ،

 

از فريـادهايي كه در گلويم خـَفـِه ماند ،

 

از اشـــكهايي كه قـآه قـآه ِ خنده شُــد ،

 

از حـَــرفـــهـايي كه 

 

زنده به گـــور شُد در گورستان ِ دلم ،

 

آسان نيست در پس ِ 

 

خــَـنـــده هاي مـَصـــنـــوعــــي ،

 

گـريه هـاي دلـَتــــــ را در بي پناهيت ، 

 

در پُشت ِ  هـِزاران دُروغ ، پـنهان كُني ،

 

ايــن روزهــا " مـَــعـنـي " را 

 

از زنـدگـي ام حـَـذفـــــــ كرده ام ...

 

 

 

واسه همیشه خداحافظ............

 

[ شنبه 24 خرداد1393 ] [ 20:26 ] [ ❤عروسک❤ ] [ ]

میدانی رفیق…؟


درد دل نمیکنم...!


زخمی که از عصب بگذرد...


دیگر درد ندارد..

[ دوشنبه 12 خرداد1393 ] [ 22:2 ] [ ❤عروسک❤ ] [ ]

انقدر دوستت دارم که گاهی از خدا هم خجالت میکشم,

 

خدایا مرا ببخش اگر تو خدایی اما او برایم خدایی میکند...

[ شنبه 27 اردیبهشت1393 ] [ 19:3 ] [ ❤عروسک❤ ] [ ]

طبق آخرین آمار

آدم‌ها دو دسته هستند :

” دوستت دارم‌ها ” … و ” منم همینطورها ” !

[ شنبه 27 اردیبهشت1393 ] [ 18:56 ] [ ❤عروسک❤ ] [ ]

...

شماها یادتون نمیاد..... یه زمانی دلش واسم تنگ میشد.!!!!

[ پنجشنبه 18 اردیبهشت1393 ] [ 17:12 ] [ ❤عروسک❤ ] [ ]

اینجا كسي


دور از دوستت دارم های تو


جان به جان افرین تسلیم کرد


اما


نوش دارو این بار پس از مرگ سهراب اثر دارد!


تو برگرد...

[ پنجشنبه 18 اردیبهشت1393 ] [ 14:30 ] [ ❤عروسک❤ ] [ ]

اینکــه  بـاید فـرامـوشت می کـردم


را فــرامــوش کـــردم


تـو تکـراری تـرـن "حضـــور" روزگـار منــی


و مــن عجیب؛


بـه بــودن تــــو...


از آنسـوی فاصـله هــا


خــو گــرفتـه ام...

[ شنبه 13 اردیبهشت1393 ] [ 20:23 ] [ ❤عروسک❤ ] [ ]

ديوانگي

فكر بودنت ديوانه ام ميكند ...

آخ اگر باشي...

برايت ديوانگي را تمام خواهم كرد!!!

[ پنجشنبه 11 اردیبهشت1393 ] [ 15:57 ] [ ❤عروسک❤ ] [ ]

خوش به حالت

خوش به حالت...

پیش خودت هستی!

[ پنجشنبه 11 اردیبهشت1393 ] [ 15:54 ] [ ❤عروسک❤ ] [ ]

...

خدايا!!!!

قلبم با من لج كرده ...

ميگويد يا با او ...

يا من مي ايستم

تو تنها برو....

[ پنجشنبه 11 اردیبهشت1393 ] [ 0:17 ] [ ❤عروسک❤ ] [ ]

...

من این چشم های بی تو را به کجای این شهر بدوزم که هنوز نرفته باشی........

[ جمعه 5 اردیبهشت1393 ] [ 17:51 ] [ ❤عروسک❤ ] [ ]